Lớp 7

Tổng hợp toàn bộ kiến thức lớp 7 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 7, Ngữ Văn 7, tiếng Anh 7, Vật lý 7, Sinh học 7, Lịch sử 7, Địa lý 7, GDCD 7.

Đề thi HSG Toán 7 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi HSG cấp huyện cấp THCS. Ngày thi 23/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 4 bài.

Cách chứng minh đường trung tuyến trong tam giác

Định nghĩa Đường trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Các định lý Định lý 1: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đồng quy tại một điểm, điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác. […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2018-2019

Đây là bài thứ 10 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 13/4/2019. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Tìm thành phần chưa biết của tỉ lệ thức (dãy tỉ số bằng nhau)

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm dạng toán Tìm thành phần chưa biết của tỉ lệ thức ( hoặc dãy tỉ số bằng nhau). Để làm được dạng toán này trước hết các em cần nắm vững định nghĩa, tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ lệ thức bằng nhau. […]