Toán lớp 6

Kiến thức Toán lớp 6: Lý thuyết và bài tập Toán 6, đề cương ôn tập Toán 6 giữa học kì 1, học kì 2, đề cương ôn hè. Bồi dưỡng Toán 6 theo chuyên đề.

Cách vẽ tia. Nhận biết tia, tia đối, tia trùng

Tia và đoạn thẳng là một phần của đường thẳng, nên các kiến thức về đường thẳng đã được học ở trên được sử dụng cho tia và đoạn thẳng. Bài viết này Gia sư Tiến Bộ hướng dẫn các em cách nhận biết đâu là tia, tia đối nhau, tia trùng nhau như nào. […]

Tóm tắt lý thuyết: Điểm, đường thẳng dễ nhớ

1. Điểm, đường thẳng là những hình hình học không được định nghĩa. 2. Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng. – Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía. – Dùng chữ cái thường như a ; b; c ; …. Để đặt tên cho đường thẳng 3. Hình ảnh của […]

Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng – Hình học 6

Hướng dẫn học sinh lớp 6 cách tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh 3 điểm thẳng hàng qua các bài tâp hình học, toán lớp 6 có lời giải. * Để tính độ dài của một đoạn thẳng ta thường làm như sau: – Bước 1: Chỉ ra một điểm nằm giữa hai […]

Cách vẽ một đoạn thẳng trên trang giấy

Hướng dẫn học sinh cách vẽ đoạn thẳng: Cách vẽ như vẽ một đường thẳng hoặc một tia. Nhưng đường thẳng thì có độ dài vô tận về hai đầu; tia cùng có độ dài vô tận, nhưng bị giới hạn một đầu bởi điểm gốc; còn đoạn thẳng có độ dài xác định và […]