Địa lý 6

Đề cương ôn tập HK1 môn Địa lý 6 năm 2020-2021 có lời giải

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2020-2021 gồm các câu hỏi lý thuyết ôn thi HK1 có lời giải. Câu 1: Cấu tạo bên trong trái đất gồm mấy lớp? Nêu vai trò của lớp vỏ trái đất? – Cấu tạo bên trong trái đất gồm 3 […]