Đề thi lớp 6

Đề thi chọn HSG Toán lớp 6 huyện Anh Sơn, Nghệ An qua các năm

Đây là bài thứ 1 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 6 huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An qua các năm học 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn HSG Toán lớp 6 huyện Anh Sơn năm học 2013-2014: Đề thi chọn HSG Toán […]

Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019

Đây là bài thứ 23 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 cấp thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang năm học 2018 – 2019. Ngày thi 07 tháng 4 năm 2019. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.