Lớp 6

Tổng hợp toàn bộ kiến thức lớp 6 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 6, Ngữ Văn 6, tiếng Anh 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6, GDCD 6.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 14 of 58 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định năm học 2020-2021