Toán lớp 5

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Đây là bài thứ 30 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,2m3 = ………….. dm3   2 3m2 3dm2= ……………m2   3 3925dm3 = …………… m3   4 7tạ 30kg=………tấn   5 5km 14m = …..km   6 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ 100m2 thu được […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29

Đây là bài thứ 29 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là………..   2 Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).   3  m = ………cm   4  1,75kg […]

Các bài toán giải bằng phương pháp suy luận đơn giản

Đây là bài thứ 28 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán phương pháp suy luận đơn giản: Bài 1: Trong 1 ngôi đền có 3 vị thần ngồi cạnh nhau. Thần thật thà (luôn luôn nói thật); Thần dối trá (luôn nói dối) ; Thần khôn ngoan (lúc nói thật, lúc nói dối). Một nhà toán học hỏi 1 vị thần bên trái: Ai […]

Các bài toán giải bằng phương pháp lựa chọn tình huống

Đây là bài thứ 27 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán phương pháp lựa chọn tình huống: Bài 1: Trong kì thi HS giỏi tỉnh có 4 bạn Phương, Dương, Hiếu, Hằng tham gia. Được hỏi quê mỗi người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau: Phương: Dương ở Thăng Long còn tôi ở Quang Trung Dương : Tôi cũng ở […]

Các bài toán giải bằng phương pháp giả thiết tạm

Đây là bài thứ 26 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng phương pháp giả thiết tạm: Bài 1: Hai người thợ làm chung một công việc thì phải làm trong 7 giờ mới xong. Nhưng người thợ cả chỉ làm 4 giờ rồi nghỉ do đó người thứ hai phải làm 9 giờ nữa mới xong.Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28

Đây là bài thứ 28 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 28 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,5 giờ =……..phút   2 4,75 phút = …giây   3 3,25 giờ =…….phút   4 2,3 giờ =………phút   5 Một người đi xe đạp với vận tốc 12,5km/giờ. Người đó đi quãng đường dài 20km hết ….giờ   6 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 26

Đây là bài thứ 26 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 26 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 (1giờ 12phút + 3giờ 53phút) x3 = ………….giờ   2 (6giờ 36phút – 4giờ 45phút) : 3 = ………phút   3 Một ô tô đi được quãng đường dài 215km hết 4giờ. Vận tốc ô tô đó là………km/giờ   4 Nam […]

Dạng bài tập chữ số tận cùng của biểu thức

Đây là bài thứ 23 of 28 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Các bài toán về chữ số tận cùng của biểu thức thuộc chương trình toán nâng cao lớp 4, lớp 5 dành cho học sinh bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Trung tâm Gia sư Tiến Bộ chia sẻ với các bạn dạng toán này. Dạng 1: Xác định số chẵn, số lẻ Các kiến […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 24

Đây là bài thứ 24 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 24 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm 5cm, chiều rộng 14cm và chiều cao 3dm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là ……… dm3   2 Hình hộp chữ nhật có chiều dài 8,5dm; chiều rộng 6dm; chiều cao […]