Đề thi 5 vào 6

Cập nhật đề thi các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh của các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 cho học sinh lớp 5 luyện tập, tự giải.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 2010-2011

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, năm học 2010-2011. Bài 1 (2 điểm) a – Tìm các từ tượng thanh, tượng hình đồng thời là các từ láy có trong đoạn văn sau: “…Vai kĩu kịt, tay vung vẩy, chân bước thoăn thoắt. […]

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 2008-2009

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, năm học 2008-2009. I – Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 – Ôi! Tổ Quốc giang sơn hùng vĩ (Tố Hữu). – Việt Nam đất nước ta ơi! (Nguyễn Đình Thi) Các từ gạch chân trong hai câu thơ trên […]