Lớp 5

Tổng hợp toàn bộ kiến thức lớp 5 với lý thuyết, bài tập và đề thi các môn học: Toán 5, tiếng Việt 5, tiếng Anh 5, Đạo đức 5; Tự nhiên và Xã hội 5.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 30

Đây là bài thứ 30 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 30 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,2m3 = ………….. dm3   2 3m2 3dm2= ……………m2   3 3925dm3 = …………… m3   4 7tạ 30kg=………tấn   5 5km 14m = …..km   6 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192m, chiều rộng 75m. Trung bình cứ 100m2 thu được […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 29

Đây là bài thứ 29 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Phân số 5/4 được viết thành số thập phân là………..   2 Chữ số 7 trong số thập phân 14,2376 có giá trị là………… (Viết kết quả dưới dạng số thập phân).   3  m = ………cm   4  1,75kg […]