Đề thi lớp 4

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 4 tiểu học Tây Giang, Thái Bình 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4, trường tiểu học Tây Giang, tỉnh Thái Bình, năm học 2017-2018. Câu 1: Đọc thành tiếng: Học sinh bốc thăm đọc 1 đoạn trong 5 bài tập đọc (khoảng 90 tiếng) thời gian đọc 1 phút/em. Bài: Những hạt thóc giống: Đọc đoạn từ […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 4 tiểu học Kênh Giang, Hải Phòng 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4, trường tiểu học Kênh Giang, thành phố Hải Phòng, năm học 2016-2017. Câu 1: Đọc thành tiếng: Học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng các đoạn sau và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu (phù hợp vơi nội dung đoạn vừa […]