Ngữ Văn 12

Một số phép tu từ ngữ âm trong tiếng Việt

Phép tu từ ngữ âm trong tiếng Việt chính là cách biểu đạt ngôn ngữ một cách nghệ thuật và có giá trị biểu cảm hơn so với những cách nói thông thường. Đây cũng là phương pháp mang tính hình tượng và hấp dẫn hơn bình thường. Phân loại một số phép tu từ […]

Đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Ngữ Văn 12 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các phần: Đọc hiểu, nghị luận văn học, tác phẩm văn học. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi, chuẩn bị […]

Đề cương ôn tập THPT môn Ngữ Văn

Đề cương ôn tập THPT môn Ngữ văn gồm các phần: Đọc hiểu văn bản, Văn xuôi lớp 12, Một số đề mẫu và hướng dẫn cách giải. Đề cương giúp học sinh ôn tập lại kiến thức môn Ngữ Văn lớp 12, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh […]