Hóa học 12

Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Hóa học 12 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các chương: Chương I: Este – lipit – xà phòng Chương II: Cacbohidrat Chương III: Amin – amino axit- protein Chương IV: Polime và vật […]