Đề thi lớp 12

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT. Môn Địa lí. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi chọn HSG Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021. Thời gian: 180 phút (không kể thời giao đề). Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT. Môn Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Môn Địa lí. Ngày thi 15/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HK1 Hóa học 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Hóa học lớp 12 THPT tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 40 câu, mã đề 202.

Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Vật lý lớp 12 THPT tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 40 câu. mã đề 202.

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Có đáp án. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu.

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Lương Phú, Thái Nguyên 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Lương Phú, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 151. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp […]

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và […]