Lớp 12

Tổng hợp kiến thức lớp 12 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 12, Ngữ Văn 12, tiếng Anh 12, Hóa học 12, Vật lý 12, Sinh học 12, Lịch sử 12, Địa lý 12, GDCD 12.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 thành phố Cần Thơ 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 thành phố Cần Thơ năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề. Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố. Môn Địa lí. Hình thức thi Tự luận, gồm 5 câu. Ngày thi 12/03/2021.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Môn Địa lí lớp 12. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Mã đề 603. […]