Hóa học 11

Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Hóa học 11 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các chương: Phần I: Axít, bazơ và muối Phần II: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Phần III: Tính […]