Đề thi lớp 11

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 11 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 411. Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 11. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp án.

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 11 trường THPT Lương Đắc Bằng, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Có lời giải. Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 11. Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu.

Đề thi HK1 Toán 11 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021 môn Toán lớp 11. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận.

Cập nhật đề thi HK1 môn Toán lớp 11 năm học 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 các trường THPT tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Toán 11 mới nhất: