Toán lớp 10

Kiến thức Toán lớp 10: Lý thuyết và bài tập Toán 10, đề cương ôn tập Toán 10 giữa học kì 1, học kì 2, đề cương ôn hè. Bồi dưỡng Toán 10 theo chuyên đề.

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 10 THPT Yên Hòa 2020-2021

Đề cương ôn tập thi học kì I môn Toán lớp 10 của trường THPT Yên Hòa năm học 2020-2021 có các câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Hình học. Phần Đại số bao gồm các chương: tập hợp và các phép toán trên tập hợp, hàm số, phương trình và hệ phương trình. […]

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10 THPT Yên Hòa 2019-2020

Đề cương ôn tập thi học kì II môn Toán lớp 10 của trường THPT Yên Hòa năm học 2019-2020 có các câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Hình học. Phần Đại số bao gồm: bất đẳng thắc và bất phương trình, lượng giác, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình […]

Công thức hệ thức lượng trong tam giác – Hình học 10

Các công thức hệ thức lượng trong tam giác mà học sinh lớp 10 phải nhớ là: định lí cosin, sin, độ dài trung tuyến, diện tích tam giác. Các công thức đều có sự đặc biệt nên tương đối dễ nhớ. Các em cần học thuộc thì mới áp dụng linh hoạt để làm […]

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 nêu nội dung cần ôn tập và các bài tập tự giải phần Đại số 10 và Hình học 10. *Lý thuyết cần nhớ: – Hệ phương trình bậc nhất một ẩn. – Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai (có […]