Lớp 10

Tổng hợp kiến thức lớp 10 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 10, Ngữ Văn 10, tiếng Anh 10, Hóa học 10, Vật lý 10, Sinh học 10, Lịch sử 10, Địa lý 10, GDCD 10.

Bài kiểm tra HSG Toán 10 trường THTP chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yến 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 10

Bài kiểm tra học sinh giỏi cấp trường lớp 10 THTP năm học 2020-2021, môn Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yến. Ngày thi 22/01/2021. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.