Toán lớp 1

Tóm tắt và tổng hợp kiến thức lý thuyết Toán lớp 1, bài tập Toán lớp 1 cơ bản và nâng cao. Tài liệu học tập, các dạng Toán lớp 1 và cách giải Toán lớp 1.

30 bài tập bồi dưỡng Toán nâng cao lớp 1

Đây là bài thứ 3 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 1

Bồi dưỡng Toán lớp 1 với 30 bài tập nâng cao mà Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. Chúc các em học tốt và yêu thích môn Toán. Bài 1. Tìm hai số mà khi cộng lại thì bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số . Nếu lấy số lớn trừ đi […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 1

Đây là bài thứ 2 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 1

Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1 dành cho học sinh lớp 1 ôn tập kiểm tra nâng cao kiến thức chuẩn bị lên lớp 2. Trong bài viết này có tất cả các dạng toán cơ bản cho học sinh trung bình và dạng toán nâng cao dành cho học […]