Tiếng Việt lớp 1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn tiếng Việt lớp 1 năm 2020-2021

Đề cương HK1 ôn tập môn tiếng Việt lớp 1 chuẩn bị cho kì thi học kì 1 năm học 2020-2021 sắp tới qua các bài tập. I. Đọc, viết đúng các vần, từ ngữ: 1. Vần: ia, ưa, ua, ai, ây, oi, ôi,…………………uôt, ươt (Ôn từ bài 29 đến bài 74-SGK- Tập 1). 2. […]