Giáo án

Thư viện giáo án và bài giảng các môn học bậc Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (cấp 2), Trung học phổ thông (cấp 3) file word, pdf, powerpoint.

Trọn bộ bài giảng powerpoint các môn các khối THPT

Trọn bộ bài giảng powerpoint tất cả các môn các khối trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12) được Trung tâm Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây: * Download (click vào để tải về) hoặc xem online dưới đây. – Bài giảng powerpoint Môn Địa Lý các lớp 10, 11, 12 – […]

Trọn bộ bài giảng powerpoint các môn các khối THCS

Trọn bộ bài giảng powerpoint tất cả các môn các khối trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8, 9) được Trung tâm Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây: * Download (click vào để tải về) hoặc xem online dưới đây. – Bài giảng powerpoint Môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, […]

Trọn bộ bài giảng powerpoint các môn các khối Tiểu học

Trọn bộ bài giảng powerpoint tất cả các môn các khối Tiểu học (lớp 1, 2, 3, 4, 5) được Trung tâm Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây: * Download (click vào để tải về) hoặc xem online dưới đây. – Bài giảng powerpoint lớp 1 – Bài giảng powerpoint lớp 2 – […]

Giáo án PTNL Vật lý 9 theo CV5512 mới nhất

Chia sẻ, tải về Giáo án phát triển năng lực môn Vật lý lớp 9 năm hoạt động theo công văn 5512 file word mới nhất năm 2020-2021. Chương I. ĐIỆN HỌC Tuần 1 – Bài 1 – Tiết 1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU […]

Giáo án Hình học 9 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 9 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án. Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Tiết 1:MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC […]

Giáo án Hình học 8 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 8 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án. CHƯƠNG I: TỨ GIÁC BÀI: TỨ GIÁC A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: – HS nêu lên được các định nghĩa về tứ giác, […]

Giáo án Hình học 6 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 6 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án. Ngày soạn: 20/08/2019 Ngày dạy: Tiết 1: §1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Học […]