Ebook

Kho ebook, sách giáo khoa, sách bài tập và sách bồi dưỡng hay các môn học dành cho học sinh, giáo viên làm tài liệu học tập.

Tuyển chọn các đề thi Toán tiểu học – 10 năm Toán tuổi thơ

Sách Tuyển chọn 10 năm Toán tuổi thơ – Tuyển chọn các đề thi Toán tiểu học – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Olympic Toán Tuổi thơ và Thi giải toán qua thư là hai hoạt động sôi nổi, thiết thực giúp cho phong trào dạy và học môn Toán của các trường Tiểu […]

Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 5 có đáp án

Cuốn Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 5 gồm 8 bài kiểm tra với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dành cho học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề kiểm […]

Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 4 có đáp án

Cuốn Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 4 gồm 8 bài kiểm tra với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dành cho học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề kiểm […]

Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 3 có đáp án

Cuốn Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 3 gồm 8 bài kiểm tra với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dành cho học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề kiểm […]

Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 2 có đáp án

Cuốn Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 2 gồm 8 bài kiểm tra với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dành cho học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề kiểm […]

Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 1 có đáp án

Cuốn Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 1 gồm 8 bài kiểm tra với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dành cho học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đề kiểm […]

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2 là cuốn sách tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm Toán lớp 6 học kì 2. Tiếp đó là các dạng bài tập với các ví dụ có lời giải, để các em học hỏi. Cuối cùng là […]

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 1

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 1 là cuốn sách tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm Toán lớp 6 học kì 1. Tiếp đó là các dạng bài tập với các ví dụ có lời giải, để các em học hỏi. Cuối cùng là […]

Sách Toán thông minh & phát triển lớp 7

Sách Toán thông minh và phát triển lớp 7 là cuốn sách tổng hợp lại kiến thức cơ bản lý thuyết và các đề bài tập Toán 7. Mỗi chương đều tổng hợp kiến thức cần nhớ để áp dụng vào làm bài tập. Có lời giải cuối sách để học sinh đối chiếu với […]