Đề thi Văn vào 10

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 26 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Bắc Kạn 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 24 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Bình Thuận 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 24 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT tỉnh Nam Định 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 23 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020 tỉnh Nam Định. Bài thi môn Ngữ Văn. Hình thức thi: Trắc nghiệm và […]

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT tỉnh Đồng Tháp 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 22 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020 tỉnh Đồng Tháp. Bài thi môn Ngữ Văn. Hình thức thi: Tự luận gồm 3 […]

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn THCS & THPT Nguyễn Tất Thành 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Ngữ Văn trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học sư phạm Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi sáng 22 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. […]

Đề thi vào 10 chuyên Văn tỉnh Thái Nguyên 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Ngày thi 22 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Đề thi […]