Đề thi tiếng Anh vào 10

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 12 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Trắc nghiệm gồm […]