Đề thi tiếng Anh vào 10

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Thuận 2020-2021

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi chiều 24 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp 2020-2021

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 22 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Mã đề thi 209.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk 2020-2021

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi Trắc nghiệm. Gồm 40 câu. Mã đề 190.

Đề thi vào 10 chuyên Anh tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh và Pháp.

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Gồm 50 câu. Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thanh […]

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hà Nội 2020-2021

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút. Ngày thi 17 tháng 7 năm 2020. Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Môn thi Tiếng Anh. Hình thức thi: trắc nghiệm gồm 40 câu. Đáp án Đề […]

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi sáng 16 tháng 7 năm 2020. Môn thi Tiếng Anh thi theo hình thức Trắc nghiệm và Tự luận. Đáp án đề thi vào 10 môn Tiếng Anh thành […]

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]