Đề thi Địa lí vào 10

Đề thi vào 10 chuyên Địa tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Địa lí.

Đề thi vào 10 chuyên Địa Lý TP Hà Nội 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Địa Lý thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 19 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Đề thi chuyên Địa vào 10 TP Hà Nội năm 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Địa Lí trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận gồm 5 […]