Đề thi vào 10

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Ninh Bình. Ngày thi 18/7/2020. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Nam 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam. Khóa thi ngày 23-25/7/2020. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Ngãi 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giáo đề). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 5 câu. […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Bình Dương 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 10 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: (3,0 điểm) a) Giải phương […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Phú Yên 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận. Gồm 6 câu. Câu 1: Thực hiện phép tính: Câu […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 THCS Ea Tiêu 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận.