Đề thi Vật lý 9

Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Vật lý. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Ngày thi […]

Đề thi HK1 Vật lý 9 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Vật lý lớp 9 tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu.

Đề thi HK2 môn Vật lý 9 huyện Châu Thành 2016-2017

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, năm học 2016-2017. Câu 1: a/ Nguyên nhân hao phí điện năng như thế nào? Cách tiết kiệm điện năng hao phí như thế nào là tốt nhất? b/ Đường đây dẫn có công suất là 100W. Hiệu điện […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 9 năm học 2020-2021

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9, trường THCS Yên Sơn, năm học 2020-2021. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là: A.  R= U/I. B.  I= U/R […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 9 THCS Yên Sơn 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9, trường THCS Yên Sơn, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Công thức tính áp suất chất rắn là: A.  P = F.S. B.  […]