Đề thi Toán lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) môn Toán 9, đề kiểm tra Đại số 9, Hình học 9, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 9, đề thi HSG Toán 9.

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Buôn Ma Thuột 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thành phố, môn thi Toán lớp 9. Ngày thi 15/01/2021. Hình thức thi Tự luận […]

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi 13/01/2021.

Đề thi HSG Toán 9 huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 2019-2020

Đây là bài thứ 74 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Toán lớp 9 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2019-2020. Kỳ thi chọn đội tuyển lớp 9 năm học 2019-2020, môn Toán. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận, gồm 14 câu.

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2020-2021

Đề thi HK2 Toán lớp 9 thành phố Thái Nguyên 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 9 thành phố Thái Nguyên, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK1 Toán lớp 9 thành phố Thái Nguyên 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 9 thành phố Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 thành phố Thái Nguyên năm 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận, gồm 4 câu.