Đề thi Sinh học 9

Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Sinh học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu. Ngày thi […]