Đề thi Ngữ Văn 9

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh, phần thi cá nhân, thời gian làm bài 120 phút, năm học 2020-2021. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1 (8 điểm) Chúng ta đang đấu tranh cho thế giới hôm nay Thế giới đang bị thương, bị […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm 2016-2017

Đây là bài thứ 31 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Bảng A Câu 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người Nhật Bản […]