Đề thi Ngữ Văn 9

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 9 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 9 mới nhất:

Đề thi HK1 Ngữ Văn 9 thành phố Thuận An 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Tập làm văn.

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm 2016-2017

Đây là bài thứ 28 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Bảng A Câu 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người Nhật Bản […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2014-2015

Đây là bài thứ 21 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:  […] Trong […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2016-2017

Đây là bài thứ 27 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc hiểu 1. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới Thuyền […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đây là bài thứ 26 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Bài hát Một đời người, một rừng cây  của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Bắc Ninh 2016-2017

Đây là bài thứ 25 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ tiêu […]