Đề thi Hóa học 9

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 1 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 lần 2, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Di Linh, Lâm Đồng 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Khóa ngày 07 tháng 01 năm 2021. Kỳ thi HSG vòng huyện năm học 2020-2021. Hình thức thi tự luận, gồm 9 câu.

Đề thi HK1 Hóa học 9 quận 6 năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 6 câu. Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 Hóa học 9 quận 6 năm […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. 17