Đề thi Vật lý 8

Đề thi HK1 Vật lý 8 THCS Đặng Công Bình, Hóc Môn 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Đặng Công Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HK1 Vật lý 8 THCS Ngô Gia Tự, Long Biên 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian: 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Vật lý 8 trường THCS Ngô Gia Tự, […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 8 THCS Ninh Sở, Thường Tín 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8, trường THCS Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Chuyển động cơ học là sự […]

Đề thi học kì I môn Vật lý 8 THCS Phan Bội Châu

Đề thi học kì I môn Vật lý lớp 8 trường THCS Phan Bội Châu. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Đổi 18Km/h ra m/s ta được: A.  18m/s B.  5m/s C.  18000m/s D.  600m/s Câu […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 8 THCS Tam Hiệp, Phúc Thọ 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8, trường THCS Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Vật chỉ chịu tác dụng của […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 8 thị xã Đồng Xoài 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Một máy bay đang chuyển động trên đường băng để […]