Đề thi Ngữ Văn 8

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Bình Xuyên 2015-2016

Đây là bài thứ 1 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em bằng một đoạn văn ngắn về khổ thơ sau: “…Ông đồ vẫn ngồi đấy, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Bình Sơn 2015-2016

Đây là bài thứ 2 of 11 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc câu chuyện sau: Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu […]