Đề thi Địa lý 8

Đề thi HSG Địa lý lớp 8 thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp thị xã môn Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi […]

Đề thi HK1 Địa lý 8 THCS Ngô Gia Tự, Long Biên 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian: 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Địa lý 8 THCS Khai Quang, Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 10 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Châu […]

Đề thi HK1 Địa lý 8 THCS Hải Lăng, Quảng Trị 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu. Câu 1: a) Trình bày đặc điểm dân số và phát triển kinh tế của khu vực Đông Á. […]

Đề thi HK1 Địa lý 8 THCS Đại Lộc, Quảng Nam 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 9 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Châu […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Địa lý 8 THCS Cam Lộ, Quảng Trị

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 4 câu. Câu 1: Chứng minh khí hậu châu Á phân hóa đa dạng, giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó? […]