Đề thi Địa lý 8

Đề thi HSG Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 8

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, môn Địa lý lớp 8. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi 20 […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 8 thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 8

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp thị xã môn Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi […]