Đề thi Toán lớp 7

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) môn Toán 7, đề kiểm tra Đại số 7, Hình học 7, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 7, đề thi HSG Toán 7.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2018-2019

Đây là bài thứ 9 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 13/4/2019. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 7 trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành, đại học sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 câu. Câu 1 (2đ). a. Cho biểu thức: . Tính giá trị cùa biểu thức A khi […]