Đề thi Địa lý 7

Đề thi HK1 Địa lý 7 THCS Nguyễn Du, Quảng Nam 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Du, tỉnh Quảng Nam, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 9 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Châu […]

Đề thi HK1 Địa lý 7 THCS Văn Miếu, Phú Thọ 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 6 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Đới […]

Đề thi HK1 Địa lý 7 THCS Nguyễn Thiện Thuận, Hưng Yên 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thiện Thuận, tỉnh Hưng Yên, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 14 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: […]