Đề thi Vật lý 6

Đề thi học kì I môn Vật lý 6 THCS Tô Hiệu

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài? A.  Cân B.  Thước C.  Lực kế D.  Bình tràn. Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 THCS Phương Trung, Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6, trường THCS Phương Trung, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 4 câu. Câu 1: a. Em hãy trình bày cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ (vật rắn bỏ lọt bình chia độ) b. […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 thị xã Ninh Hòa 2015-2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 câu. Câu 1: a. Giới hạn đo (GHĐ) của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là gì? b. Khi quan sát một cây […]

Đề thi HK1 môn Vật lý 6 huyện Việt Yên 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Đơn vị đo thể tích là gì? A.  Mét (m) B.  […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 6 THCS Trung An, Cần Thơ 2012-2013

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, năm học 2012-2013. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. I. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Giới hạn đo của […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 6 THCS Phạm Văn Đồng, Huế 2012-2013

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, năm học 2012-2013. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 6 câu. Câu 1: Hãy trình bày cách đo độ dài? Câu 2: Khối lượng của một vật chỉ điều gì? Đơn vị đo khối […]