Đề thi Toán lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 6, đề kiểm tra Số học 6, Hình học 6, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 6, đề thi HSG Toán 6.

Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019

Đây là bài thứ 20 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 cấp thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang năm học 2018 – 2019. Ngày thi 07 tháng 4 năm 2019. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.