Đề thi Toán lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 6, đề kiểm tra Số học 6, Hình học 6, đề thi học kì 1, học kì 2 Toán lớp 6, đề thi HSG Toán 6.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 14 of 58 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định năm học 2020-2021