Đề thi Ngữ Văn 6

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 cấp trường có đáp án

Đây là bài thứ 5 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 cấp trường có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: (4 điểm): a. Giải nghĩa từ “chạy” trong các câu sau? Hãy cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc nghĩa nào là nghĩa chuyển? […]

Bộ Đề thi HSG Ngữ Văn 6 cấp huyện có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 6 gồm 6 đề thi của các huyện Lâm Thao, Thái Thụy, Thủy Nguyên, Hoằng Hóa. Dựa vào bộ đề thi HSG Ngữ Văn 6 có lời giải này các em học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn. Đề số 1: Câu 1: […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Đinh Núp, Gia Lai 2016-2017

Đây là bài thứ 6 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Đinh Núp, tỉnh Gia Lai, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà văn Tô […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Hội Nga, Quỳ Châu 2014-2015

Đây là bài thứ 7 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Hội Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ trong các câu thơ sau: […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 thị xã Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 8 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ, ta thấy có một sự kết hợp tuyệt […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Lâm Thao 2013-2014

Đây là bài thứ 10 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật người Anh (Truyện Bức tranh […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Bình Lục 2012-2013

Đây là bài thứ 11 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Chỉ ra và phân tích nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: “Mặt […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Thanh Thủy 2012-2013

Đây là bài thứ 13 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy xác định và phân tích tác dụng của phép tu từ được dùng trong đoạn văn sau:. “Gậy tre, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Tam Dương 2012-2013

Đây là bài thứ 12 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em về đoạn văn sau: Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.Trời […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Khoái Châu 2011-2012

Đây là bài thứ 15 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Hãy giải nghĩa từ “xuân” trong hai câu thơ sau: “Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Bình Sơn 2011-2012

Đây là bài thứ 14 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1:  Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được xác định trong các câu thơ sau: […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 huyện Nga Sơn 2010-2011

Đây là bài thứ 16 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2010-2011.Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên ( trích Dế mèn phiêu lưu ký) của nhà văn Tô Hoài […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 6 THCS Sông Lô, Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 9 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, trường THCS Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: “Rừng mơ ôm lấy núi Mây trắng đọng thành hoa Gió […]