Đề thi Địa lý 6

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Bình Giang, Cà Mau 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Bình Giang, tỉnh Cà Mau, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 4 câu. Câu 1: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm có những lớp nào? Lớp nào […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Bình Châu, Quảng Ngãi 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 4 câu. Câu 1: Em hãy: a. Nêu cấu tạo bên trong của Trái đất. b. Lớp nào […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Phương Trung, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phương Trung, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 7 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 huyện Cam Lộ, Quảng Trị 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày quy luật và hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Giải thích nguyên […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Tứ Kì, Hải Dương 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Tứ Kì, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 3 câu. Câu 1: Em hãy: a. Cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Vân Hà, Hà Nội 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Vân Hà, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 7 câu. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: […]

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Quảng Phúc, Quảng Bình 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Quảng Phúc, tỉnh Quảng Bình, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 11 câu. Đề số 1: Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. […]