Đề thi tiếng Việt lớp 5

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Mộc Bắc, Hà Nam 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Mộc Bắc, tỉnh Hà Nam, năm học 2016-2017. Câu 1: KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG(Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh). Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 01 đến tuần 17, giáo […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Gia Xuân, Ninh Bình 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Gia Xuân, tỉnh Ninh Bình, năm học 2015-2016. Câu 1: Đọc thành tiếng: Giáo viên cho học sinh gắp phiếu nhận bài đọc từ tuần 10 đến tuần 17 SGK Tiếng Việt 5 – tập 1, trả lời câu hỏi theo […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Tam Hưng, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Tam Hưng, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Câu 1: Đọc thành tiếng: Giáo viên kiểm tra học sinh đọc và trả lời câu hỏi ở các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 16 (trong SGK […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Tứ Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2015-2016. Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất. Câu 1: Bài “Sắc màu em yêu” của tác giả: A.  Nguyễn Đình Ảnh B.  Định Hải C.  Phạm Đình […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Vĩnh Hội Đông, An Giang 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang, năm học 2016-2017. Câu 1: Đọc thành tiếng: Đọc thành tiếng một đoạn trong các bài sau: 1. Thư gửi các học sinh (trang 4,5) 2. Nghìn năm văn hiến (trang 15) 3. Lòng dân […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Việt lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Cấu trúc đề KSCL đầu năm lớp 5 môn Tiếng Việt gồm 2 phần Đọc hiểu và Kiểm tra viết. Đề số 1 I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC […]

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 5 tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Thời gian làm bài 40 phút. I. Câu hỏi tự luận Câu 1: BÀI KIỂM TRA ĐỌC: Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn (khoảng 120 chữ) 1 trong 4 bài tập đọc, sau đó trả […]