Đề thi tiếng Việt lớp 3

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Thanh Thùy, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Thanh Thùy, tỉnh Quảng Bình, năm học 2015-2016. Câu 1: Kiểm tra đọc Đọc thành tiếng: GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tậđọc đã học trong học kỳ I ở sách Tiếng Việt 3 tập 1, […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Quế Phong, Nghệ An 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Quế Phong, tỉnh Nghệ An, năm học 2017-2018. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi phía dưới. Câu 1 – 5: Đọc câu chuyện sau: SƯ TỬ VÀ KIẾN Sư Tử chỉ kết […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Gio Hải, Quảng Bình 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Gio Hải, tỉnh Quảng Bình, năm học 2016-2017. Câu 1: Đọc thành tiếng: GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11 đến tuần 17 Tiếng Việt tập 1B trả lời 1-2 […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Bình Minh A, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Bình Minh A, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi phía dưới. Câu 1 – 3: Đọc hiểu CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN Xưa kia, loài kiến […]

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Bình Hòa Hưng, tỉnh Long An, năm học 2015-2016. Câu 1: Đọc thành tiếng: Đọc một trong năm đoạn văn của bài Hũ bạc của người cha (Tiếng Việt 3, tập 1, trang 121 – 122) HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA […]