Đề thi tiếng Việt lớp 2

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2012-2013 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2011-2012

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2011-2012 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]