Đề thi Toán 12

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 12, đề kiểm tra Đại số 12, Hình học 12, đề thi học kì 12, học kì 12 Toán lớp 12, đề thi HSG Toán 12.

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Có đáp án. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu.

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Lương Phú, Thái Nguyên 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Lương Phú, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 151. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp […]

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và […]

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Lương Đắc Bằng, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 176. Có đáp án. Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu.

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Việt Đức, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu, mã đề 002.

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Mã đề 485.