Đề thi tiếng Anh 12

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn tiếng Anh 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm gồm 50 câu.