Đề thi Sinh học 12

Đề thi HK1 môn Sinh học 12 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra tự luận. Bài gồm 4 câu hỏi, thời gian làm: 45 phút Đề chẵn Câu 1: Em hãy cho biết: a. Mã di truyền là gì? Nêu tên bộ ba có […]