Đề thi Ngữ Văn 12

Đề thi HK1 Ngữ Văn 12 tỉnh Đồng Nai 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 12 tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và làm văn.

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Ngữ Văn 12 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.