Đề thi Địa lý 12

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT. Môn Địa lí. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Đồng Nai năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Thi chọn học sinh giỏi lớp 12. Môn Địa lí. Ngày thi 15/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 thành phố Hồ Chí Minh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 THPT, môn Địa lí. Ngày thi 20/10/2020. Hình thức thi Tự […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Thuận 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh môn Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu. Câu 1 (3.5 điểm). […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Địa lý bảng A. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi 01/12/2020.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Bình năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT môn Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Khóa ngày 08 tháng […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Định 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 13 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bình Định năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Địa lý. Ngày thi 22/10/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu. Câu 1. […]