Đề thi Vật lý 11

Đề KSCL giữa kì 1 môn Vật lý 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận và Trắc nghiệm.