Đề thi Sinh học 11

Đề thi HK1 môn Sinh học 11 THPT Thuận Thành – Bắc Ninh 2015-2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra tự luận. Bài gồm 3 câu hỏi, thời gian làm: 45 phút Câu 1: Vì sao thực vật C4 thường cho năng suất cao hơn thực vật C3? Câu 2: Trình […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 11 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra tự luận. Bài gồm 5 câu hỏi, thời gian làm: 45 phút Câu 1: Em hãy: a. Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá […]

Bộ đề thi HK1 môn Sinh học 11 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 gồm 10 đề kiểm tra HK1 Sinh học 11 của các trường, huyện trong cả nước. Đề thi dưới dạng tự luận hoặc trắc nghiệm, là tài liệu ôn thi HK1 môn Sinh 11. Có đáp án kèm theo ở mỗi đề. 

Đề thi HK1 môn Sinh học 11 THPT Long Mỹ – Hậu Giang 2014-2015

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, năm học 2014-2015. Hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian 45 phút. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 11 trường THPT Long Mỹ – Hậu Giang 2014-2015. Câu 1: Em hãy: a. Trình bày quá trình […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 11 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thời gian 45 phút. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017.