Đề thi Ngữ Văn 11

Đề KSCL giữa kì 1 môn Ngữ Văn 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.